ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Офіційна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Добробут-Фінанс"
Код ЄДРПОУ: 42082358
Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, Проспект Перемоги, буд. 127. оф. 207-208

Послуги компанії

КУА «ДОБРОБУТ-ФІНАНС» при управлінні активами інституційних інвесторів виходить з необхідності одержання прибутку, мінімізуючи та ефективно управляючи інвестиційними ризиками.

Інвесторами інститутів спільного інвестування можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи (нерезиденти та резиденти України).

КУА «ДОБРОБУТ-ФІНАНС» має на меті створення венчурних пайових інвестиційних фондів.

Пріоритетними галузями економіки, в які планується інвестуватися кошти інститутів спільного інвестування, є:

  • сільське господарство (рослинництво, тваринництво, зберігання зерна та продуктів переробки);
  • комерційна нерухомість, в т.ч. будівництво та управління комерційною нерухомістю.

Фонди в управлінні

Інвестиційна політика передбачає надання короткострокового (переважно для підприємств сільськогосподарського сектору) та довгострокового (переважно для підприємств будівельного сектору) фінансування на умовах процентних позик.

Реалізація інвестиційної політки відбувається через заснування пайових венчурних інвестиційних фондів та управління їх активами.

Умовою надання фінансування є попереднє одержання в інтересах інституту спільного інвестування істотного корпоративного контролю в відношенні об’єкта інвестування (юридичної особи) шляхом викупу корпоративних прав (часток у статутних капіталах, акцій), що має забезпечити дієвий контроль і управлінську участь в подальшій діяльності позичальника, тобто мінімізує господарські ризики безвідповідального відношення менеджменту позичальника, спроби виведення інвестиційного капіталу, знецінення активів.

Інвестиційна політика також передбачає надання позичальниками (пов’язаними та афілійованими особами) достатнього забезпечення зобов’язання з повернення позичених коштів, сплати процентів та комісій (іпотека, порука тощо).

Станом на кінець 2018р. зареєстровано проспекти емісії трьох фондів та внесено відомості в реєстр ЄДРІСІ: ПВНЗІФ «ДОБРОБУТ-АГРО», який буде займатись інвестиціями в сільське господарство, ПВНЗІФ «ДОБРОБУТ-БУД», який буде займатись інвестиціями в будівельну галузь, та ПВНЗІФ «ДОБРОБУТ ЕНЕРГО» - інвестиції в енергетичну галузь.

Для ПВНЗІФ «ДОБРОБУТ-АГРО» отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду.

З початку 2019р. отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду ПВНЗІФ «ДОБРОБУТ БУД».

КУА «ДОБРОБУТ-ФІНАНС» протягом найближчих двох років не має на меті створювати недержавні пенсійні фонди.